Kontakta / Felanmälan

Kontakt 

Behöver du komma i kontakt med någon?


På denna sida kommer vi försöka samla alla uppgifter som kan vara aktuella för alla boende i området. Du får jättegärna själv komma med förslag ifall du tycker det saknas någon kontakt uppgift som kan vara till användning för oss alla. Maila ditt förslag till info@brfostraporten.se

 

Styrelsekontakter

 

För att kontakta någon i styrelsen maila till info@brfostraporten.se

 

Felanmälan

 

Felanmälan skall alltid göras på info@brfostraporten.se


För akuta ärenden dag- och kvällstid (08:00-21:00) även helger, kontaktas:

Thorgny Stenfeldt     mobil: 0768-159022

Jan-Erik Sten            mobil: 0734-134477


Trygghetsjouren/Störningsjouren


Trygghetsjouren åker ut alla dagar mellan 22-07, telefonnummer: 010-470 55 10


Exempel på när Trygghetsjouren/Störningsjouren kan användas:
• Hög musik
• Högljudda fester
• Föräldrafria fester
• Gap och skrik


Exempel när du bör ringa polis 11414 eller vid nödsituation ring 112:
• Uteliggare i trappen
• Droganvändning
• Skadegörelse, hotfull person
• Okända personer som vistas i trapphuset och som upplevs hotfulla
• Slagsmål eller misshandel.


Infoblad Securitas Trygghetsjour/Störningsjour